De propraesidia

Deze leden hebben zich in het verleden geëngageerd voor de club door in het praesidium te zetelen.